resultat i undersökningen av SBU. De menar att hälsoundersökningar inte gör någon nytta. Fokus ligger på att de dödliga sjukdomarna inte har minskat via hälsoundersökningar. Ett synsätt som känns främmande. En hälsoundersökning upptäcker i många fall mindre sjukdomar, som högt blodtryck och en del annat. Allt inte dödligt men tillräckligt allvarligt för att om det inte blir behandlat lär kosta sjukvården betydligt större summor om de inte upptäcks i tid. Därmed inte sagt att de kan vara dödliga om det går för långt. Men väl ge ett inte allt för trevligt liv.