Utesittning

Det här med att gå ut är intressant, man tänker sig ibland att den som säger det vill gå ut på en promenad vilket då till viss del hänger på tidpunkten på dagen. Så mitt på dagen eller morgonen kan det vara en promenad. Men på kvällen och framför allt på helger är det snarare på restaurang. Och där paradoxalt tillbringar man tiden vid ett bord inne. Eller kanske på uteserveringen och dricka kaffe, då är man förvisso ute men kanske inte det man spontant tänker på. Så det är lite tvetydigt vad som menas beroende på hur bra man känner den som säger det och vid vilken tidpunkt och dag det sägs. Men visst är det enklare och kanske också trevligare ute eller inne på en restaurang med en måltid och ett glas på bordet, i alla fall om det regnar och blåser ute.

Okända

Okända djur en visa från förr, som på ett inte helt sakligt sätt upplyser om att det finns djur ute som egentligen ingen känner till men som verkar trots att de är okända. Vilket på samma sätt kan jämföras med en del andra. De kända tillverkarna och leverantörerna om vi nu håller oss till de en stund är väl kända för de flesta. Som Google, Apple, IKEA för att bara nämnda några. Om vi istället tänker på Johanson design så säger det inte så mycket för många trots att del då och då har haft nytta av deras produkter. Man sitter i dem och kan ha tallrikar på dom, de levererar möbler och inredning till offentlig miljö, så visst finns företaget men namnet är nog inte så känt utanför de som beställer inredningen. Ungefär på samma sätt som Abstracta med varunamnet. Som sysslar med att ta fram olika typer av skärmväggar för att folk skall kunna få en ostört arbetsmiljö.