Det här med att gå ut är intressant, man tänker sig ibland att den som säger det vill gå ut på en promenad vilket då till viss del hänger på tidpunkten på dagen. Så mitt på dagen eller morgonen kan det vara en promenad. Men på kvällen och framför allt på helger är det snarare på restaurang. Och där paradoxalt tillbringar man tiden vid ett bord inne. Eller kanske på uteserveringen och dricka kaffe, då är man förvisso ute men kanske inte det man spontant tänker på. Så det är lite tvetydigt vad som menas beroende på hur bra man känner den som säger det och vid vilken tidpunkt och dag det sägs. Men visst är det enklare och kanske också trevligare ute eller inne på en restaurang med en måltid och ett glas på bordet, i alla fall om det regnar och blåser ute.