Försvinna

En frivillig likvidation av ett aktiebolag sker alltid via en bolagsstämma. Det kan vara styrelsen eller aktieägare som tar upp frågan för beslut. Förslaget ska innehålla skäl och möjliga alternativ. Från vilken dag som sagda upplösande av bolag ska gälla och den beräknade tidpunkten för skiftet. Förslaget ska även innehålla skiftesbeloppets storlek samt eventuellt förslag på likvidator. Om det är så att frågan behandlas vid annat tillfälle än årsstämman så ska en del handlingar bifogas såsom en kopia av årsredovisningen, en kopia av revisionsberättelsen om aktiebolaget har krav på revisor. En redogörelse för eventuella händelser som inträffat efter årsredovisningen som haft väsentlig betydelse för företagets räkning, och vara underskriven av minst hälften av styrelsens medlemmar. Utöver detta bifogas ett yttrande från bolagets revisor i de fall krav på revisor existerar på bolaget. Aktieägarna ska vara uppmärksammade på förslaget en viss tid innan bolagsstämman och därefter läggas fram på stämman. Själva beslutet ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och i samband med bolagsstämman kan ett förslag på likvidator framföras. Likvidatorn måste vara 18 år fyllda, ej satt i konkurs, inte ha näringsförbud samt inte ha en förvaltare. Likvidatorn ersätter styrelsen, verkställande direktören samt eventuella firmatecknare och verkar själv som firmatecknare och har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Likvidatorn har det övergripande ansvaret att avveckla aktiebolaget. I de fall som inget förslag på likvidator framförs så utser Bolagsverket en advokat för detta. Bolaget är upplöst så snart som likvidatorn kommer med en slutredovisning vid en bolagsstämma.

Kurs

Kurser eller konferenser som de också kallas för är populära tillställningar att ordna både hos privata och offentliga aktörer. I bland verkar det som att det där med konferenser ofta skapas bara för att man skall visa att det händer något i en organisation av privat eller offentlig karaktär. Den offentliga sektorn verkar ha en viss förkärlek för den typen av aktiviteter som präglas av mer som inte direkt kan mätas ifråga om syftet vad man vill uppnå. Det kan vara konferenser om värdegrund, det där ordet som egentligen inte betyder något alls men där föreläsarna kan ta bra betalt för att peppa kommunanställda i värdegrundsarbete. Oavsett vilket syfte är och hur meningsfullt det är så gynnar de i alla fall de som är föreläsare och de företag som levererar stolar och bord till det hela. Så en viss positiv verkan har det ju.