Hem

En något svagare konjunktur tycks leda till att det är svagt fallande bostadspriser även om inget dramatiskt är att vänta såvida inga särskilda speciella politiska beslut tas då det kan slå om fort beroende på hur det utformas. Överlag kan man säga att priserna stabiliserar sig över de kommande åren med en något vikande vinst för de som säljer men det finns bra tips på hur man får ut det mesta av sin bostad.

Tålamod kan komma att behövas, det går inte längre lika snabbt att avyttra villor och bostadsrätter och det har varit lite mer av köparens marknad en säljarens marknad senaste året. Det är svårt att veta hur framtiden ter sig men det brukar jämna ut sig.

Renoveringsobjekt är fortfarande eftertraktade, folk vill gärna skapa sin egen dröm, sitt eget eleganta hem eller hus alternativt vill de ha något färdigt koncept. Men ska du som säljer få ut det mesta så är det viktigt att göra i ordning i eget bo. Att ta in stylister eller företag som är bra på homestyling. Att sticka ut ur mängden lite när man säljer är bara bra och kan man låna eller hyra kreativa tillbehör så kan det löna sig. Renoverar du så håll dig till neutrala toner och låt hellre inredningen vara det som sticker ut. Den går ju alltid att ändra.

Tips till den som ska köpa är att verkligen ha allt klart med banken så att köpet kan gå igenom, gamla lånelöften är inte värt någonting.

Försvinna

En frivillig likvidation av ett aktiebolag sker alltid via en bolagsstämma. Det kan vara styrelsen eller aktieägare som tar upp frågan för beslut. Förslaget ska innehålla skäl och möjliga alternativ. Från vilken dag som sagda upplösande av bolag ska gälla och den beräknade tidpunkten för skiftet. Förslaget ska även innehålla skiftesbeloppets storlek samt eventuellt förslag på likvidator. Om det är så att frågan behandlas vid annat tillfälle än årsstämman så ska en del handlingar bifogas såsom en kopia av årsredovisningen, en kopia av revisionsberättelsen om aktiebolaget har krav på revisor. En redogörelse för eventuella händelser som inträffat efter årsredovisningen som haft väsentlig betydelse för företagets räkning, och vara underskriven av minst hälften av styrelsens medlemmar. Utöver detta bifogas ett yttrande från bolagets revisor i de fall krav på revisor existerar på bolaget. Aktieägarna ska vara uppmärksammade på förslaget en viss tid innan bolagsstämman och därefter läggas fram på stämman. Själva beslutet ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och i samband med bolagsstämman kan ett förslag på likvidator framföras. Likvidatorn måste vara 18 år fyllda, ej satt i konkurs, inte ha näringsförbud samt inte ha en förvaltare. Likvidatorn ersätter styrelsen, verkställande direktören samt eventuella firmatecknare och verkar själv som firmatecknare och har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Likvidatorn har det övergripande ansvaret att avveckla aktiebolaget. I de fall som inget förslag på likvidator framförs så utser Bolagsverket en advokat för detta. Bolaget är upplöst så snart som likvidatorn kommer med en slutredovisning vid en bolagsstämma.