Okända djur en visa från förr, som på ett inte helt sakligt sätt upplyser om att det finns djur ute som egentligen ingen känner till men som verkar trots att de är okända. Vilket på samma sätt kan jämföras med en del andra. De kända tillverkarna och leverantörerna om vi nu håller oss till de en stund är väl kända för de flesta. Som Google, Apple, IKEA för att bara nämnda några. Om vi istället tänker på Johanson design så säger det inte så mycket för många trots att del då och då har haft nytta av deras produkter. Man sitter i dem och kan ha tallrikar på dom, de levererar möbler och inredning till offentlig miljö, så visst finns företaget men namnet är nog inte så känt utanför de som beställer inredningen. Ungefär på samma sätt som Abstracta med varunamnet. Som sysslar med att ta fram olika typer av skärmväggar för att folk skall kunna få en ostört arbetsmiljö.