i skyn vill man gärna se flaggor.  Och det sedan lång tid tillbaka som vår egen svenska flagga. Si så där på 1500-talet började den användas lite smått. I början mest på slott och krigsfartyg. Sedan från 1800-talets slut mer vanligt förekommande även hos de rika som grosshandlarvillor och liknande. Numera på var mans flaggstång.